Bankoosiguranje

Komercijalna banka je, na osnovu saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, u svoj asortiman proizvoda i usluga od 01.12.2011. godine uvrstila i prodaju polisa osiguranja.

 

Reč je o saradnji Banke i jedne od vodećih osiguravajućih kompanija - Dunav osiguranja ado i to u prodaji polisa neživotnog osiguranja:

  1. Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica (osiguranje imovine)
  2. Putničko zdravstveno osiguranje

 

dunav osiguranje