Brokersko-dilerski poslovi

Komercijalna banka a.d Beograd je među vodećim investicionim društvima na finansijskom tržištu Republike Srbije, koja svojim klijentima pruža sve usluge u trgovanju sa finansijskim instrumentima na organizovanim i neorganizovanim tržištima u zemlji i inostranstvu. 

  • Komercijalna banka je član Beogradske berze a.d. od jula 1996. godine (jedna od najstarijih članica)
  • Klirinški smo član Centralnog registra, depoa i klirnga hartija od vrednosti od avgusta 2002. godine
  • Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti imamo dozvolu za obavljanje delatnosti inesticionog društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala
  • Poslednje četiri godine smo u samom vrhu po ostvarenom prometu na Beogradskoj berzi a.d.
  • Imamo preko 60.000 klijenata – fizičkih i pravnih lica
  • Našim klijentima omogućujemo trgovanje na svim vodećim svetskim berzama
  • Posedujemo vrlo razvijen servis korporativnog upravljanja
  • Imamo razvijenu sopstvenu platformu za Web – on line trgovanje na Beogradskoj berzi a.d – Kombank Trader

 

komercijalna-banka-kombank-trader.jpg

 

ODELJENJE ZA BROKERSKO-DILERSKE POSLOVE
SEKTOR HOV I FINANSIJSKIH TRŽIŠTA
Makedonska 29, 11000 Beograd 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
Fax: 011 33 39 157 
e-mail: brokeri@kombank.com