Članovi Premium kluba Komercijalne banke

U nastavku se nalazi ekskluzivna Ponuda za korisnike Visa Platinum kartica od strane prestižnih akceptanata - članova Premium kluba Komercijalne banke. Reč je o klijentima sa kojima je Banka zaključila ugovore o pružanju određenih benefita korisnicima Visa Platinum kartica.

Namera nam je da ovu ponudu svakodnevno obogaćujemo i da na taj način proširujemo članstvo u okviru Premium kluba, što će rezultirati i boljim kvalitetom Ponude i većim brojem benefita i posebnih pogodnosti namenjenih Vama, korisnicima Visa Platinum kartica.

Podsećamo Vas na važan detalj: prilikom posete akceptantu koji odobrava posebne benefite za korisnike Visa Platinum kartica, neophodno je da se na samom ulasku u objekat identifikujete, ili ukoliko je moguće rezervišete, odnosno najavite Vašu posetu.  Iz tog razloga na lifletima akceptanata naznačen je broj telefona putem kojeg možete da najavite Vašu posetu.

U cilju Vaše pune informisanosti, na samom ulasku u objekat benefit partnera - člana Premium kluba, na ulaznim vratima se nalazi specijalno dizajnirana nalepnica, na kojoj se nalazi slika Visa Platinum kartice.