Devizne penzije

Sigurne devizne isplate...

Komercijalna banka a.d. Beograd je banka administrator za isplatu penzija iz:

  • Republike Hrvatske za skoro 43.700 korisnika
  • Federacije BiH za oko 12.000 korisinka
  • Republike Crne Gore za oko 4.600 korisnika

Penzije se isplaćuju preko deviznih računa u Banci ili kod drugih isplatnih banka.
Korisnicima iz Republike Hrvatske, BiH i Crne Gore, koji se opredele da svoju penziju primaju preko računa u Komercijalnoj banci, isplatu vršimo bez naplate provizije.

Banka vrši i isplatu drugih deviznih penzija, po kojima su druge poslovne banke administratori:
(iz Nemačke, Austrije, Makedonije, Francuske, Švedske, Slovenije, Republike Srpske…). 

Svi korisnici penzija koji ostvaruju redovan priliv preko deviznih računa u Banci, mogu podneti zahtev za
pozajmicu u visini jedne prosečne penzije uvećane za 50%. Pozajmice se odobravaju na rok od godinu dana, 
a prosečan priliv obračunava na osnovu penzija primljenih u prethodna tri meseca.