DinaCard DIS Co-branding

U saradnji sa kompanijom DIS, Komercijalna banka izdaje DinaCard Co-branding karticu koja svojim korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja na 90 dana od datuma nastanka transakcije, kada se plaćanje vrši u prodajnim objektima kompanije DIS i njenih franšizanata, a na POS terminalima Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmerene preko računa Banke i ocene ukupnog boniteta klijenta.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Sa aspekta korisnika prvih 60 dana odlaganja je besplatno, dok Banka zaračunava kamatu od 1,20% na mesečnom nivou za period od 61. do 90. dana.


REPREZENTATIVAN PRIMER ZA TRANSAKCIJU U DIS PRODAJNOM OBJEKTU

Reprezentativni primer za korisnika seta

   
DINACARD CO-BRANDING ODLOŽENO PLAĆANJE 90 DANA
IZNOS MESEČNOG LIMITA PO KARTICI RSD 20.000,00
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT RSD
MODEL OTPLATE  svaka transakcija odloženo na 90 dana
IZNOS TRANSAKCIJE RSD 20.000,00
NOMINALNA KAMATNA STOPA 14.17%
NA GODIŠNJEM NIVOU
ČLANARINA RSD  0,00
IZNOS I BROJ RATA  1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana
UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI SA KAMATOM RSD 20.240,00
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 10.37%
Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.      

 

Reprezentativni primer za klijenta koji nije korisnik seta

DinaCard Co-branding

ODLOŽENO PLAĆANJE 90 DANA

IZNOS MESEČNOG LIMITA PO KARTICI

RSD 20.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT

RSD

MODEL OTPLATE

 svaka transakcija odloženo na 90 dana

IZNOS TRANSAKCIJE

RSD 20.000,00

NOMINALNA KAMATNA STOPA

14,13%

na godišnjem nivou

ČLANARINA

1 tromesečje RSD  200,00

IZNOS I BROJ RATA

 1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana

UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI SA KAMATOM

RSD 20.240,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

9,33%

Obračun je izvršen na dan 27.10.2015.god.    

DIS Co-branding kartica se u svim ostalim slučajevima ponaša kao debitna kartica sa promptnim zaduženjem tekućeg računa.

 
Na bankomatima i šalterima Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard Co-branding karticom ne podleže plaćanju naknade (besplatno je).

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>