DinaCard klasik

DinaCard klasik kartica pripada paleti internacionalnog DinaCard programa i po svom karakteru je debitna kartica tj. funkcioniše po principu on-line autorizacije, što znači da korisnik koristi raspoloživi iznos sredstava po tekućem računu.

Može se koristiti za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovine na šalterima banaka i u mreži bankomata, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Na bankomatima i šalterima Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard klasik karticom ne podleže plaćanju naknade (besplatno je). DinaCard klasik karticu je moguće koristiti u inostranstvu iskjučivo na Discover Network, Diners Club International i Pulse prodajnim mestima.

Na licu DinaCard klasik kartice se nalazi broj transakcionog računa korisnika, tako da pored funkcije platne kartice, istovremeno je i identifikaciona (id) kartica računa.

Komercijalna banka DinaCard klasik karticu izdaje bez naplate troškova izrade i članarine, tako da je ona sa aspekta korisnika besplatna.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račun korisnika osnovne kartice).

DinaCard klasik karticu moguće je koristiti u inostranstvu za:

  • kupovinu robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom

Za sve zaključene transakcije u inostranstvu takođe se zadužuje tekući račun korisnika.

Korisnik kartice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt teksta Ugovora. 

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>