Galerijski prostor KomBank Art hol ovu godinu završava još jednom izložbom radova studenata Fakulteta primenjenih umetnosti, sa odseka Primenjena grafika.

 

Izložba nosi naziv „FotoAnimaGraf“ po nazivima modula ovog odseka: fotografija, animacija i grafika i knjiga. Izabrani radovi nastali su u procesu nastave u proteklih deset godina.

 

„Primenjena grafika je najveći odsek Fakulteta primenjenih umetnosti, na kojem se ostvaruje nastava na tri modula za koje se studenti prilikom upisa opredeljuju, a to su: fotografija, animacija i grafika i knjiga. U ciklusu planiranih izložbi kojim će se Odsek predstaviti, posebno su izdvojeni radovi u štampanoj formi iz predmeta grafika, studijska i kreativna fotografija. Takođe, za predstavljanje Odseka izabrali smo i video prezentaciju, u okviru koje se osim realizovanih radova može videti i njihovo izvođenje, odnosno proces rada u nastavi“, rekla je docent dr Marijana Paunović, šef odseka Primenjena grafika.

 

Uz asocijaciju na instrument – aparat, naziv izložbe „FotoAnimaGraf“, ima za cilj da prikaže strukturu samog Odseka, odnosno programske sadržaje sva tri modula kao osnovnih nastavnih jedinica Odseka, koje su međusobno srodne, imajući karakteristike interdisciplinarnog prožimanja i sadejstva. Zato su na ovoj izložbi prikazani radovi izdvojeni po stručnim predmetima koji su matični za polje grafike: grafika, ilustracija, pismo, tipografija, grafika knjige, animacija, studijska, kreativna i dokumentarna fotografija, projektovanje oblika, crtanje i slikanje.

 

Izložba će biti otvorena do 8. januara 2019. godine, svakog dana od 8 do 20 časova.

galerija >>