Investicioni krediti

INVESTICIONI KREDIT

Svrha kredita

- kupovina opreme, mašina, vozila

- kupovina, izgradnja poslovnog prostora

- refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

- refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od

  maksimalno 12 meseci pre podnošenja zahteva

- legalizacija izgrađenih objekata

Valuta

- dinari sa valutnom klauzulom

- devizni (EUR)*

Rok otplate kredita

- do 84 meseca za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora

- do 60 meseci za ostale navedene namene

Grace period

- bez grace perioda za kupovinu vozila

- do 6 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu   

  poslovnog prostora i legalizaciju izgrađenih objekata

- do 12 meseci za izgradnju poslovnog prostora

Učešće/depozit

- min 20% od vrednosti investicije

- u slučaju polaganja depozita, depozit se polaže sa rokom 

  do otplate kredita

- na depozit se ne plaća kamata

Način otplate

mesečni anuiteti

Nominalna kamatna stopa

10,50%-11,95%**godišnje, promenljiva

Kurs

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

Iznos kredita

-u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Obezbeđenje

obezbeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta


*U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
**Kamatna stopa zavisi od visine prihoda