KOBB CA

CPname: KOBB CA
CA CPOID: 1.3.6.1.4.1.5939.6.1.

KOBB CA je sertifikaciono telo koje izdaje lične digitalne potvrde klijentima Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe servisa koji kao sredstvo identifikacije i formiranja elektronskog potpisa koriste digitalnu potvrdu (elektronski sertifikat). KOBB CA posluje u skladu sa Politikom KOBB CA za lične digitalne potvrde (Javni deo unutrašnjih pravila možete preuzeti u okviru sekcije INFO) i Zakonom o elektronskom potpisu.

Izdavanje/reizdavanje lične digitalne potvrde

Lična digitalna potvrda se izdaje na bazi prethodne identifikacije u lokalnom registracionom telu (ekspozituri Banke). Za izdavanje lične digitalne potvrde:

Opozivanje lične digitalne potvrde

Lična digitalna potvrda se opoziva u slučaju:

  • promene ličnih podataka
  • sumnje da je moguća zloupotreba ili otkrivanje javnog ključa
  • zamene potvrde drugom potvrdom-npr.gubitak uređaja za skladištenje

Za opoziv lične digitalne potvrde potrebno je u lokalnom registracionom telu (ekspozituri Banke) popuniti Zahtev za opoziv sertifikata.

Detaljne informacije možete naći na Listi opozvanih sertifikata.