Krediti iz kreditne linije Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE)

Krediti za obrtna sredstva

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA

Namena

- finansiranje obrtnih sredstava
- finansiranje izvoza
- finansiranje zaliha
- finansiranje potraživanja
- refinansiranje kredita drugih banaka
- ostale namene

Iznos kredita

- u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
- minimalni iznos kredita EUR 1.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

Valuta

dinari sa valutnom klauzulom u EUR

Kurs

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

Grace period

do 3 meseca

Korišćenje

jednokratno

Rok vraćanja kredita

do 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj

Otplata kredita

- za kredite sa rokom vraćanja do 24 meseca u mesečnim anuitetima
- za kredite sa rokom vraćanja od 25 do 36 meseci u mesečnim ratama

Krediti za investicije

KREDITI ZA INVESTICIJE

Namena

- kupovina opreme, mašina, vozila
- kupovina, izgradnja poslovnog prostora
- refinansiranje sopstvene investicije realizovane u poslednjih 12 meseci

Iznos kredita

- u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
- minimalni iznos kredita EUR 3.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

Valuta

dinari sa valutnom klauzulom u EUR

Grace period

- bez grace perioda za kupovinu vozila
- do 6 meseci za kupovinu opreme, mašina i kupovinu poslovnog prostora
- do 12 meseci za izgradnju poslovnog prostora

Korišćenje

jednokratno ili maksimalno u dve tranše

Rok vraćanja kredita

- do 60 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj za kupovinu opreme, mašina, vozila
- do 72 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora

Otplata kredita

u mesečnim ratama