Krediti iz kreditne linije Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE)

Krediti za obrtna sredstva

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA

Namena

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje zaliha

- finansiranje potraživanja

- ostale namene

- refinansiranje kredita u drugim bankama

Valuta

dinari sa valutnom klauzulom

Nominalna kamatna stopa

- za kredite sa rokom vraćanja do 24 meseci: 9,45% godišnje, promenljiva

- za kredite sa rokom vraćanja od 25 do 36 meseci: šestomesečni EURIBOR + 8,95 pp godišnje, promenljiva

Rok vraćanja kredita

do 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj

Korišćenje

jednokratno

Grace period

do 3 meseca

Otplata kredita

- za kredite sa rokom vraćanja do 24 meseci u mesečnim anuitetima

- za kredite sa rokom vraćanja od 25 do 36 meseci u mesečnim ratama

Kurs

srednji kurs NBS za isplatu kredita, otplatu glavnice i obračun kamate

Iznos kredita

- u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

- minimalni iznos kredita EUR 1.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti

Obezbeđenje

obezbeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta