Krediti uz garanciju GF AP Vojvodine

U saradnji sa Garancijskim Fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine Komercijalna banka pripremila je kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, montažnih silosa i za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije.