Krediti za investicije iz kreditnih linija

U saradnji sa drugim finansijskim institucijama, Komercijalna banka je pripremila kredite za investiranje iz kreditnih linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu koja imaju otvoren namenski poljoprivredni tekući račun u Komercijalnoj banci a.d. Beograd.