Krediti za obrtna sredstva

Uz mikro biznis kredite Komercijalne banke odgovorite na trenutne potrebe i momentalno pokrenite obrt. Ovi krediti su pravo rešenje ako planirate investicije u zalihe, repromaterijal, sirovine, poluproizvode i gotove proizvode i robu. Budite spremni za brzu realizaciju posla u svakom trenutku!

Na raspolaganju su različiti kreditni proizvodi, formirani u skladu sa potrebama MIKRO segmenta, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslovanja, kao i unapređenje postojećeg poslovanja.

 

Sve dodatne prednosti za kreditiranje preduzetnika i

dinarskih kredita za preduzetnike sa fiksnom kamatom i ratom, i ostalim uslugama, možete dobiti od stručnih saradnika u ekspoziturama naše banke.