Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova

Ova vrsta kredita namenjena je klijentima koji se budu odlučili za bilo koju vrstu stambenog kredita kod Banke i primenjuje se na novoodobrene stambene kredite.
 
Banka je omogućila korišćenje grejs perioda u trajanju do 12 meseci uz pripis kamate glavnom dugu. Korišćenje grejs perioda nije obavezno.

 

Dinarski krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova, uslovi i primer

 

DINARSKI KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA
IZNOS KREDITA Do RSD 1.000.000,00 – 1.500.000,00
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT Dinarski kredit
ROK OTPLATE Do 99 meseci
GREJS PERIOD Do 12 meseci
NOMINALNA KAMATNA STOPA, od 11,50% do 13,50%, fiksna
NA GODIŠNJEM NIVOU – prvih 36 meseci otplate kredita
od 6,95% do 8,95% + 6M BELIBOR , promenljiva – nakon 36 meseci
Visina marže od 6,95% do 8,95% je fiksna
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE NAKON ISTEKA 36 M. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja
NAKNADA BANKE Bez naknade
OBEZBEĐENJE KREDITA Dve blanko menice korisnika kredita
OTPLATA KREDITA Vrši se mesečno u dinarima
POSEBAN USLOV Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER:

 

DINARSKI KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,50%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 8,95%, promenljiva – nakon 36 meseci

Visina marže od 8,95% je fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 6.902,95 – prvih 36 m.

                     RSD 6.801,31 – nakon 36 m.

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 411.737,64

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,14%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

6M BELIBOR-a  na dan 12.06.2018.god. iznosi 3,05%
Obračun je izvršen na dan 14.06.2018.god.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova sa deviznom klauzulom, uslovi i primer

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

Do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 10,95% do 11,55% fiksna

NAKNADA BANKE

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER: 

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

11,55% fiksna

DEPOZIT (MIN 30%)

EUR 1.500,00

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 87,06

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.313,04

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

12,18%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 14.06.2018.god.

 

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.