Kreditna linija za razvoj energetske efikasnosti

Kreditna linija za razvoj energetske efikasnosti

KREDITNA LINIJA ZA RAZVOJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Korisnici kredita

- preduzeća, preduzetnici, lokalne samouprave, javna preduzeća, skupštine stanara osnovani i registrovani u skladu sa zakonskim propisima sa sedištem na teritoriji Republike Srbije

Namena kredita

- finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Primeri prihvatljivih projekata:

Zamena grejnih sistema

Izolacija spoljnih zidova i krovova

Zamena spoljnih prozora i vrata

Zamena osvetljenja

Ugradnja termostatskih ventila na radijatorima

Investicije u preduzećima – proizvođačima i/ili dobavljačima energetski efikasne opreme

Termalni solarni sistemi za toplu sanitarnu vodu

Zamena konvencionalnih grejnih sistema sa toplotnom pumpom

Ugradnja fotonaponskih solarnih panela

Grejanje, ventilacija i klimatizacija, poboljšanje izvora grejanja, raspodela toplote, upotreba obnovljive energije, komprimovanog vazduha, kombinovana postrojenja toplotnih pumpi i elektroenergetskih postrojenja, odnosno za to neophodna oprema, motori i uređaji

Iznos kredita

 

- u skladu sa kreditnom sposobnošću, maksimalni iznos kredita EUR 10.000.000,00

Kurs

- srednji kurs za isplatu kredita, otplatu glavnice, obračun kamate

Valuta

RSD sa valutnom klauzulom u EUR

Rok otplate kredita

- od 13 do 60 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj

Grace period

- do 12 meseci

Otplata kredita

- u mesečnim/kvartalnim ratama

 

 

energetska efikasnost