Kreditna podrška lokalnoj samoupravi

Komercijalna banka nudi kreditnu podršku lokalnoj samoupravi, u skladu sa regulativom, za finansiranje likvidnosti tekućeg budžetskog deficita, kao i za finanisiranje infrastrukturnih projekata.


Za finansiranje infrastrukturnih projekata, iz ponude izdvajamo KfW kreditnu liniju za finanisiranje projekata iz oblasti vodosnabdevanja, saobraćaja, energije, upravljanja otpadnim vodama, upravljanja čvrstim otpadom, socijalnom infrastrukturom.
Vrednost projekta koji se finansira ne može biti veći od EUR 2.500.000, a iznos kredita utvđuje se u skladu sa zakonskim propisima, ne manje od EUR 50.000, a najviše do EUR 1.200.000, izraženo u dinarkoj protivvrednosti.Krediti se odobravaju u dinarima sa valutnom kaluzulom (EUR), sa rokom vraćanja do 84 meseca.