mBank

Budućnost već sada može biti u Vašim rukama!

Kombank mBank je nova usluga koja omogućava da preko mobilnog telefona u svakom trenutku i na svakom mestu na brz, jednostavan i potpuno siguran način obavljate sve  finansijske transakcije.

Kombank mBank servis vam omogućava:

 • Proveru stanja i prometa po tekućim računima, računima dinarske i devizne štednje i platnim karticama
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija
 • Interni prenos sredstava sa jednog na drugi dinarski, devizni ili namenski račun za HOV
 • Izmirivanje obaveza po platnim karticama
 • Menjačke poslove, kupovinu i prodaju deviza
 • Uvid u kursnu listu

Prednosti Kombank mBank servisa

Kombank mBank servis  je jedno od najsavremenijih rešenja ove vrste na bankarskom tržištu. Od brojnih prednosti koje servis pruža  korisnicima posebno treba izdvojiti:

 • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost (rešenje je dostupno 24x7 sa bilo kog mesta)
 • Radi na svim mrežema mobilnih operatera - Telenor, Telekom, VIP (potpuno je nezavisno od mobilnog operatera i mreže koju koristite)
 • Jednostavna aktivacija i  upotreba (izuzetno jednostavna aktivacija i upotreba, čime je omogućeno da ga lako koriste svi klijenti Banke bez obzira na  starosno doba)
 • Sigurnost
 • Brzina
 • Obavljanje transakcija bez provizije

 

komercijalna banka infografik mbank

 

Da biste postali korisnik potrebno je da popunite/dostavite:

Tehnički preduslovi

Da biste koristili Kombank mBank servis potrebni su minimalni tehnički preduslovi koje ispunjava gotovo svaki mobilni telefon i to:

 • Mobilni telefon koji podržava J2ME (Java 2 Micro Edition) ili mobilni telefon sa Android OS, BlackBerry OS ili iOS-om
 • 300 Kb slobodne memorije na telefonu
 • Omogućen pristup internetu sa mobilnog telefona