mBank

Kombank mBank je nova, unapređena usluga koja omogućava da preko mobilnog telefona u svakom trenutku i na svakom mestu na brz, jednostavan i potpuno siguran način obavljate sve  finansijske transakcije.

Kombank mBank servis vam omogućava:

 • Proveru stanja i prometa po tekućim računima, računima dinarske i devizne štednje i platnim karticama
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija
 • Mogućnost kreiranja naloga za plaćanje sa datumom valute unapred i mogućnost povlačenja takvog naloga do samog datuma valute
 • Kupovina/Prodaja deviza uz mogućnost pregleda svih realizovanih transakcija kroz arhivu
 • Zbirni prikaz oročene štednje
 • Prenosi izmedju svih tipova računa/kartica po kojima je korisnik ovlašćen/vlasnik
 • Omogućen prikaz nerealizovanih čekova
 • Pregled izvoda po tekućim računima i karticama, kao i mogućnost slanja odabranog izvoda na prijavljeni mail
 • Mogućnost kreiranja novog naloga kopiranjem naloga iz arhive kao i mogućnost filtriranja arhive naloga po kanalu (web/mBank), opisu, iznosu...
 • Uvid u sve kredite koje klijent ima u Banci sa svim pratećim detaljima
 • Dopuna prepaid kredita za mobilni telefon kod sva 3 mobilna operatera
 • Pregled kursa na dan, po valuti, za period, kursni kalkulator i tržišna kursna lista
 • Prijem poruka/obaveštenja od Banke, kao i kreiranje i slanje poruka ka Banci
 • Funkcionalnost pronalaska najbližeg ATM-a kao i ekspoziture Banke u odnosu na trenutnu lokaciju korisnika

Prednosti Kombank mBank servisa

Kombank mBank servis  je jedno od najsavremenijih rešenja ove vrste na bankarskom tržištu. Od brojnih prednosti koje servis pruža  korisnicima posebno treba izdvojiti:

 • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost (rešenje je dostupno 24x7 sa bilo kog mesta)
 • Radi na svim mrežema mobilnih operatera - Telenor, Telekom, VIP (potpuno je nezavisno od mobilnog operatera i mreže koju koristite)
 • Jednostavna aktivacija i  upotreba (izuzetno jednostavna aktivacija i upotreba, čime je omogućeno da ga lako koriste svi klijenti Banke bez obzira na  starosno doba)
 • Sigurnost
 • Brzina
 • Obavljanje transakcija bez provizije

 

Da biste postali korisnik potrebno je da popunite/dostavite:

Tehnički preduslovi

Da biste koristili Kombank mBank servis potrebno je da posedujete mobilni telefon na android ili iOS operativnom sistemu i da imate pristup internetu.