Menadžment Banke

Izvršni direktori

Sanja Đeković

Izvršni direktor za finansije i računovodstvo

Zoran Pavić

Izvršni direktor za ljudske resurse i marketing

Petar Stefanović

Izvršni direktor za nove bankarske tehnologije

Vladan Đorđević

Izvršni direktor za poslove sa privredom

Pavao Marjanović

Izvršni direktor za koordinaciju rada poslovne mreže

Una Sikimić

Izvršni direktor za upravljanje rizicima

Aleksandar Kulić

Izvršni direktor za upravljanje sredstvima i finansijske institucije

Jelena Ivanović

Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom

Kosta Sandić

Izvršni direktor za bezbednost Banke

Direktori sektora

Snežana Ristović

Sektor kontrole usklađenosti poslovanja

Gordana Bradić

Sektor unutrašnje revizije

Snežana Pejčić

Sektor računovodstva

Mišo Topić

Sektor upravljanja sredstvima

Mihajlo Kosanović

Sektor finansijskih institucija

Josif Jušković

Sektor za rad sa privredom/velikim klijentima

Tatjana Matijaš

Sektor za kreditnu analizu i praćenje klijenata privrede

Danka Vraneš

Sektor bankarskih operacija

Srđan Borozan

Sektor za bezbednost banke

Vladimir Marević

Sektor HOV i finansijskih tržišta

Dragana Romandić

Sektor kontrolinga i planiranja

Ivan Petrović

Sektor za IT planiranje i razvoj

Marija Savić

Sektor za IT operacije i podršku

Gabrijela Horvat

Sektor pravnih poslova

Živojin Savić

Sektor platnog prometa

Marko Bradić

Sektor tehničko operativnih poslova

Nataša Mihajlović

Sektor ljudskih resursa

Igor Pivalica

Sektor objedinjenih kanala prodaje

Goran Mali

Sektor za rad sa privredom / malim i srednjim klijentima

Bojana Simović

Sektor za poslovnu analitiku privrede

Ljiljana Milošević

Sektor za koordinaciju mreže

Nataša Stefanović

Sektor za strateški razvoj

Ranko Kerić

Sektor za poslovnu analitiku stanovništva

Maja Andonov

Sektor za poslove sa mikro i agro klijentima

Slobodan Lukić

Sektor platnih kartica

Andrija Vuković

Sektor za prevenciju i upravljanje rizičnim plasmanima

Mijo Šarić

Sektor analize kreditnog rizika

Direktori poslovnih centara

Konstantin Ognjanović

Poslovni centar Beograd I

Milorad Mijakovac

Poslovni centar Beograd II

Milojko Tomonjić

Poslovni centar Užice

Zarije Koralija

Poslovni centar Novi Sad

Danijela Kostić-Todić

Poslovni centar Kragujevac

Jelena Trninić

Poslovni centar Niš

Direktori poslovnih korporativnih centara

Dragana Crnogorac

Poslovno korporativni centar Kragujevac

Igor Kostić

Poslovno korporativni centar Niš

Darko Mijailović

Poslovno korporativni centar Užice

Direktori filijala

Goran Dželajlija

Kosovska Mitrovica