Naplate i plaćanja deviznim sredstvima u zemlji

Kupovina deviza iz potencijala Banke

Komercijalna banka nudi svojim klijentima kupovinu deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Klijent dostavlja Banci zahtev za kupovinu deviza (download). Obračun sa instrukcijama za plaćanje banka dostavlja e-mailom ili faksom, u zavisnosti od instukcije klijenta, odmah po dobijanju zahteva za kupovinu deviza.

Prodaja deviza Banci

Komercijalna banka po nalogu klijenata otkupe deviza sa deviznih računa izvršava u najkraćem mogućem roku, odmah po dobijanju Zahteva za otkup deviza. Zahtev za otkup deviza dostavlja se Banci u slobodnoj formi, na memorandumu klijenta. Dinarska protivvrednost prodatih deviza prenosi se na tekuće račune klijenata odmah po dobijanju zahteva.

Devizno poslovanje obavljamo preko 40 kontokorentnih banaka, u Australiji, Evropi, SAD, Kanadi i Ruskoj Federaciji. Takođe imamo uspostavljene korespondentske odnose sa više od 200 banaka širom sveta.