Oročeni devizni depoziti preduzetnika

Devizna sredstva možete oročiti u valutama EUR i USD.

 

Minimalni iznos za oročenje je 3.000 EUR/USD.

 

Sredstva sa oročenog depozita se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na devizni račun.

 

Na pisani zahtev klijenta banka može odobriti prevremeno razoročenje depozita ali u tom slučaju neće se obračunavati ni plaćati kamata.

 

Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 01.08.2015. godine za valute EUR i USD:

 

Kamatna stopa na godišnjem nivou

Ročnost

EUR

USD

- rok od 30 do 59 dana

0,10%

0,40%

- rok od 60 do 89 dana

0,20%

0,60%

- rok od 90 do 119 dana

0,50%

0,80%

- rok od 120 do 179 dana

0,60%

0,90%

- rok od 180 do 364 dana

0,80%

1,00%

- rok od 365 dana do 730 dana

1,00%

1,30%

- rok od 731 dan i više

1,30%

1,40%

 

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

 

Metod obračuna kamate je konformni.

 

Reprezentativni primer:

 

 

 

 

Od 06.06.2016. godine devizna sredstva možete oročiti po sledećim uslovima:

 

Minimalni iznos za oročenje je 3.000 EUR/USD.

 

Sredstva sa oročenog depozita se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na devizni račun.

 

Na pisani zahtev klijenta banka može odobriti prevremeno razoročenje depozita, ali u tom slučaju neće se obračunavati ni plaćati kamata.

 

Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 06.06.2016. godine u valutama EUR i USD:

 

Kamatna stopa na godišnjem nivou

Ročnost

EUR

USD

- rok od 30 do 59 dana

0,05%

0,40%

- rok od 60 do 89 dana

0,10%

0,60%

- rok od 90 do 119 dana

0,25%

0,80%

- rok od 120 do 179 dana

0,35%

0,90%

- rok od 180 do 364 dana

0,40%

1,00%

- rok od 365 dana do 730 dana

0,50%

1,30%

- rok od 731 dan i više

0,70%

1,40%

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

 

Metod obračuna kamate je konformni.

 

Reprezentativni primer: