Osiguranje od auto-odgovornosti i kasko osiguranje

Šta je obavezno osiguranje od auto-odgovornosti?

Osiguranje od auto-odgovornosti spada u zakonski obavezno osiguranje koje  zaključujete prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost Vas kao vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričinite štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz.

U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti društvo za osiguranje će, umesto Vas, nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica, ako do saobraćajne nesreće dođe Vašom krivicom. 

Osigurano lice gubi prava iz osiguranja samo u slučaju:

 • ako vozač nije koristio motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom,
 • ako vozač nije imao vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom određene kategorije,
 • ako je vozaču oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom,
 • ako je vozač u trenutku nezgode upravljao motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava,
 • ako je vozač štetu prouzrokovao namerno,
 • ako je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno,
 • ako je vozač posle saobraćajne nezgode napustio mesto događaja, a da nije dao svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

 

Bonus  Malus sistem

Premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje se primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li ste u prethodnom periodu imali prijavljenu štetu, a za koju ste odgovorni. Ukoliko niste imali štete, prilikom zaključenja osiguranja možete očekivati umanjenje, a ukoliko je u prethodnom periodu bilo štete, možete očekivati uvećanje premije osiguranja.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, svi vozači motornih vozila uz polisu auto-odgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica. Ukoliko u Komercijalnoj banci zaključite polisu osiguranja od auto-odgovornosti, uz polisu dobijate besplatno i Evropski izveštaj.
Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak iste.

Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu, ovakve štete pokriva kasko osiguranje.

Kasko osiguranje – obezbedite Vaš automobil

Mislite na vreme i osigurajte Vaš automobil! Kasko osiguranje vozila maksimalno će Vas zaštititi u slučaju svake materijalne štete nastale na Vašem vozilu u zemlji i inostranstvu usled:

 • saobraćajne nezgode (nastale čak i Vašom krivicom),
 • pada ili udara nekog predmeta,
 • požara, eksplozije ili poplave,
 • obesti trećih lica...

Možete se opredeliti za osiguranje sa učešćem (5%, 10% i 20%), ili bez učešća u šteti.
Poseban popust možete ostvariti:

 • po osnovu neostvarenog štetnog događaja u prethodnim godinama osiguranja,
 • po osnovu trajanja osiguranja do 10%,
 • po osnovu broja osiguranih vozila do 10%,
 • za posedovanje zaštitnih uređaja.

 

Primer za osiguranje novih vozila (sa uključenim rizikom krađe):

Primer za osiguranje novih vozila (sa uključenim rizikom krađe)

Grupa

Marka i tip vozila

Novonabavna cena vozila (EUR)

Premija osiguranja sa relativnim učešćem u šteti (EUR)

0%

5%

10%

20%

I (do 10.000 EUR)

Fiat Punto 188*

7.500

295

266

236

207

II (od 10.001-20.000 EUR)

Škoda Oktavia 1,9

16.000

651

586

521

456


*u obračun je uključen i porez na neživotna osiguranja od 5%
*u premiju osiguranja nisu uključeni popusti
*novonabavne cene su orijentacionog karaktera sa uključenom carinom i PDV-om

 

komercijalna banka bankoosiguranje dunav osiguranje