Putničko-zdravstveno osiguranje

U koju god zemlju da pođete, radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno. Neprijatni događaji ne moraju da pokvare Vaše planove. Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje.  Važno je da znate da i u tim trenucima mislimo na Vas.  

Pored opštih benefita za korisnike Visa Platinum kartica, koje je obezbedila Visa Asocijacija i koji su jedinstveni na globalnom nivou, Komercijalna banka je obezbedila posebne, dodatne pogodnosti vezane za putničko-zdravstveno osiguranje, čije trajanje je jednako roku važnosti kartice.

U tom smislu zajedno sa Visa Platinum karticom, uručena Vam je i kartica putničko-zdravstvenog osiguranja, nastala kao rezultat saradnje kompanije Dunav osiguranje i Komercijalne banke, koja predstavlja validan dokument za dobijanje viza u ambasadama u zemlji i važi za ceo svet. 

Putničko–zdravstveno osiguranje predstavlja osiguranje putnika-korisnika Visa Platinum kartica, za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, za slučaj neophodne pomoći vezane za organizaciju lečenja, neophodnog lečenja, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje su posledica iznenadne bolesti ili povrede osiguranika (korisnika Visa Platinum kartice), koja obuhvataju sledeće slučajeve:

 • ambulantno lečenje,
 • propisani lekovi,
 • sanitetski materijal i ortopedska pomagala,
 • radiološka dijagnostika,
 • bolničko lečenje (lečenje u specijalizovanoj klinici),
 • operacije i odnosni troškovi,
 • stomatološko lečenje
 • troškovi prevoza do lekara i bolnice,
 • repatrijacija u zemlju prebivališta,
 • repatrijacija posmrtnih ostataka,
 • troškovi sahrane,
 • upućivanje na lekara i
 • lekarski saveti.

Kao dodatne pogodnosti obuhvaćeni su i specijalni slučajevi, koji su sastavni deo tzv. „VIP pokrića", kao što je i Vaša kartica VIP, a to su:

 • povratak maloletne dece do 15 godina, ukoliko osiguranik zbog nastupanja osiguranog slučaja nije u mogućnosti da se stara o njima;
 • troškovi hitne dostave lekova neophodnih osiguraniku, kojih nema u zemlji u kojoj je nastupio osigurani slučaj, a prodaju se na teritoriji republike Srbije i
 • poseta bliske osobe (organizacija i troškovi) u slučaju da osiguranik-korisnik Visa Platinum kartice mora da bude hospitalizovan najmanje 10 dana. 

Svi detalji u vezi sa uslovima putničkozdravstvenog osiguranja nalaze se u „Opštim pravilima izdavanja i korišćenja Visa Platinum kartice", koja su sastavni deo paketa „Visa Platinum kartica".  

Prestižna asistentska kuća sa kojom je Kompanija „Dunav osiguranje" zaključila Ugovor o saradnji i koja obezbeđuje usluge asistencije, je „Coris International", a broj telefona koji je dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini, namenjen isključivo korisnicima Visa Platinum kartica Komercijalne banke je:

+381 11 36 36 940

Sve potrebne informacije putem navedenog telefona dostupne su na srpskom jeziku.

Benefiti i pogodnosti za korisnike Visa Platinum kartica Komercijalne banke u inostranstvu

Sve informacije o pogodnostima za korisnike Visa Platinum kartica u inostranstvu možete dobiti putem telefona:

+9714 435 5807

ili na sledećoj adresi:
http://platinumcard.visacemea.com