Putničko zdravstveno osiguranje

Sigurnost bez granica

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja vam je potrebna zato što:

 • ...je važno da se osećate sigurno, naročito kada ste daleko od kuće. Troškovi medicinske pomoći u inostranstvu su izuzetno visoki.
 • ...gde god da putujete, radi odmora ili posla, svaki trenutak Vašeg putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da uvek i svuda imate nekog ko brine o Vama.
 • ...ugovaranjem polise Vama i Vašoj porodici obezbeđujete brzu i kvalitetnu zaštitu od mogućih neprijatnosti za slučaj iznenadne bolesti ili povrede u inostranstvu.

 

Zašto polisa Dunav osiguranja?

Zato što Vam, tokom boravka u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, polisa Dunav osiguranja garantuje pokriće troškova:

 • ambulantnog lečenja
 • nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala
 • prevoza do najbliže zdravstvene ustanove
 • bolničkog lečenja
 • prevoza u Srbiju
 • stomatoloških intervencija
 • drugih troškova vezanih za iznenadnu bolest ili povredu

Zato što su pokriveni neophodni medicinski troškovi u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini i zato što se plaćanje vrši za sve nastale ugovorene troškove u potpunosti, bez Vašeg učešća.

I zato što imate pravog prijatelja kada Vam je najpotrebnije.


U slučaju nastanka osiguranog slučaja (nezgode, povrede, bolesti), neophodno je da se obratite Centru za pomoć

 

CORIS Beograd - Centar za pomoć
telefon: +381 11 36 36 999
faks: +381 11 36 36 905

 

Operateri su dostupni 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Informacije ćete  dobiti na srpskom jeziku.

Osiguranje se može zaključiti za  lica do 85 godina, s tim da se za lica starija od 70 godina premija uvećava.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno i porodično (roditelji i deca do 18 godina).

Posebne pogodnosti:

 • Porodična polisa Dunav osiguranja – najpovoljnija na tržištu! 
 • Korisnici Visa MyTag/One&Only kartica ostvaruju popust na putničko zdravstveno osiguranje na prodajnim mestima Banke i to neograničen broj puta u godini:
  • ­za putovanja do 30 dana, 20% popusta
  • ­za putovanja preko 30 dana, 25% popusta

komercijalna banka osiguranje