|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
english version  pošalji tekst  odštampaj tekst

Pravna lica


Ko može biti vlasnik tekućeg računa u Banci?

Svi pravni subjekti registrovani kod Agencije za privredne registre, suda i nadležnog ministarstva registrovani na osnovu akta o osnivanju ili na osnovu zakona.

Šta je potrebno od dokumentacije za otvaranje računa?

Preuzmite pregled potrebne dokumentacije za otvaranje dinarskih i deviznih računa i e-bank-u :
 1. Privredna društva i drugi privredni subjekti
 2. Preduzetnici
 3. Ustanove osnovane privatnim kapitalom u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture i dr.
 4. Udruženja
 5. Političke stranke
 6. Sportske organizacije
 7. Skupštine zgrada
 8. Verske organizacije
 9. Pravna lica osnovana zakonom ili drugim propisom
 10. Privredne komore
 11. Fondovi, fondacije i zadužbine
 12. Sindikati i sindikalne organizacije
 13. Advokati

Koje pogodnosti imaju vlasnici tekućih računa i lica ovlašćena po njihovim računima?

Omogućeno je:
 • brzo i efikasno obavljanje platnog prometa u mreži Banke uz minimalne troškove poslovanja
 • obavljanje elektronskog platnog prometa: 24 sata dnevno kroz korišćenje savremenih kanala elektronskog bankarstva
 • korišćenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu
Koliko iznosi naknada za otvaranje tekućeg računa ?

Otvaranje računa je bez naknade.

Kolika je naknada za vođenje tekućeg računa?

U zavisnosti od načina preuzimanja izvoda, mesečna naknada za vođenje računa iznosi:

Način izdavanjaNaknada (mesečno)
e-mail i/ili e-bankom i/ili korišćenjem SMS servisa Banke390 dinara
šalter Banke i/ili fah i/ili korišćenjem  SMS servisa Banke
490 dinara


Ovlašćena lica

Mogu biti sva lica koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu.

kontakt telefon  
Kontakt centar: 0700 800 900
kontakt email  
16.6.2014

info
 • Krediti mikro klijentima
 • Platni promet
 • Platni promet sa inostranstvom
 • Platni promet sa inostranstvom preko e-banke
 • Kreditno - garancijski i dokumentarni poslovi sa privredom
 • Depozitni i me?ubankarski poslovi
 • Poslovne platne kartice
 • SMS servis
 • senka
  *** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
  Uslovi korišćenja
  osi.kombank.com | m.kombank.com

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
  Linkmedia
  vrh strane