|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
english version  pošalji tekst  odštampaj tekst

Gotovinski dinarski krediti uz subvencionisanje kamate


Komercijalna banka a.d. Beograd odobrava subvencionisane gotovinske dinarske kredite fizičkim licima koja ispunjavaju sledeće uslove:
  • Državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
  • U stalnom radnom odnosu sa redovnim mesečnim primanjima po osnovu zarade / penzije
  • Sa maksimalnim iznosom mesečne neto zarade / penzije koja ne može preći RSD 80.000,00 po korisniku kredita, i uz uslov da ukupna primanja njegovog domaćinstva ne prelaze maksimalan neto iznos od RSD 160.000,00
Korisnik kredita ili član njegovog domaćinstva koji je iskoristio najviši iznos ove vrste kredita ne može dobiti novi kredit ove vrste.

Vrsta kredita

Gotovinski subvencionisani kredit bez devizne klauzule

USLOVI KREDITA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

Iznos kredita

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a maksimum do RSD 300.000,00

Rok otplate

Do 36 meseci

Grejs period

12 meseci, korisnik kredita u grejs periodu plaća kamatu.

Kamatna stopa za korisnike kredita sa zaradom do RSD 30.000 

7,5% na godišnjem nivou, fiksna

Kamatna stopa za korisnike kredita sa zaradom od RSD 30.000  do RSD 80.000,00

8,95% na godišnjem nivou, fiksna

Subvencionisana kamata

Referentna kamatna stopa NBS važeća u trenutku obračuna, umanjena za 3,5 p.p. za kredite sa kamatnom stopom od 7,5%;

Referentna kamatna stopa NBS važeća u trenutku obračuna, umanjena za 5 p.p. za kredite sa kamatnom stopom od 8,95%;

Naknada banke za obradu kreditnog zahteva

0,5% od iznosa kredita

Način otplate kredita

Vrši se u jednakim mesečnim anuitetima nakon isteka grejs perioda u dinarima

Obezbeđenje kredita

- dve blanko sopstvene menice korisnika kredita 


- dve blanko trasirane menice potpisane od strane jednog kreditno sposobnog žiranta 

Dve blanko menice potpisane od strane jednog kreditno sposobnog žiranta

Puštanje kredita u korišćenje

Uplatom na račun korisnika kredita

EKS za korisnike kredita sa zaradom do RSD 30.000 

Od 8,03%

EKS za korisnike kredita sa zaradom od RSD 30.000  do RSD 80.000,00

Od 9,60%


EKS obračunat na dan 29.03.2010. godine


kontakt telefon  
Kontakt centar: 0700 800 900 +381 11/2018600
kontakt email  
30.3.2010

info
senka
senka
*** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
Uslovi korišćenja
osi.kombank.com | m.kombank.com

Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
Linkmedia
vrh strane