|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
english version  pošalji tekst  odštampaj tekst

Stambeni krediti i krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova


Ostvarite svoj san u najkraćem roku, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku prilikom otplate!

 • bez žiranata;
 • uz najduži rok otplate do 30 godina.

 Stambeni kredit Komercijalne banke možete dobiti ukoliko ste:

 • vlasnik tekućeg računa (zaposlen kod sadašnjeg poslodavca najmanje 3 meseca i sa ukupnim radnim stažom minimum 12 meseci); 
 • klijent sa položenom deviznom štednjom ili redovnim prilivom na tekući ili devizni račun - nerezident;
 • Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 70 godina na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta
 • Ukoliko je podnosilac zahteva za kredit preduzetnik (vlasnik radnje) potrebno je da radnja posluje minimum 24 meseca.

Komercijalna banka svojim klijentima odobrava različite vrste kredita:

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova

Ova vrsta kredita namenjena je klijentima koji se budu odlučili za bilo koju vrstu stambenog kredita kod Banke i primenjuje se na novoodobrene stambene kredite.

Banka je omogućila korišćenje grejs perioda u trajanju do 12 meseci uz pripis kamate glavnom dugu. Korišćenje grejs perioda nije obavezno.

VRSTA KREDITA

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva,

 a max do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 77 meseci

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

19% na godišnjem nivou, fiksna-prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 7,50% na godišnjem nivou, promenljiva-nakon 36 meseci

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vezane za 6M BELIBOR vrši se dva puta godišnje, primenom vrednosti 6M BELIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12.

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

77 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

19%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 7,5%, promenljiva – nakon 36 meseci

MESEČNI ANUITET

RSD 6.769,14 – prvih 36 meseci
 RSD 6.606,25 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 514.545,29

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

20,37%

 Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 28.10.2013.godine iznosi9,93 %

Obračun je izvršen na dan 28.10.2013.god.

VRSTA KREDITA

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva,
a max do RSD 1.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

GREJS PERIOD

Do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, fiksna

10,95%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta nakon isteka grejs perioda

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER: 

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, fiksna

10,95%

DEPOZIT (min 30%)

EUR 1.500,00

MESEČNI ANUITET

EUR 85,48

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.180,32

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

21,61%

 Obračun je izvršen na dan 28.10.2013.god.kontakt telefon  
Kontakt centar: 0700 800 900
kontakt email  
20.12.2013

info
 • Gotovinski krediti
 • Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbe?eni hipotekom
 • Potrošacki krediti
 • Stambeni krediti
 • Krediti za refinansiranje
 • Auto krediti
 • Krediti za poslovni prostor
 • Gotovinski krediti po osnovu pologa depozita
 • Krediti za legalizaciju
 • senka
  senka
  senka
  vaze od 03.03.2014.
  senka
  *** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
  Uslovi korišćenja
  osi.kombank.com | m.kombank.com

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
  Linkmedia
  vrh strane