|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
english version  pošalji tekst  odštampaj tekst

Stambeni krediti i krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova


Ostvarite svoj san u najkraćem roku, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku prilikom otplate!

 • bez žiranata;
 • uz najduži rok otplate do 30 godina.

 Stambeni kredit Komercijalne banke možete dobiti ukoliko ste:

 • vlasnik tekućeg računa (zaposlen kod sadašnjeg poslodavca najmanje 3 meseca i sa ukupnim radnim stažom minimum 12 meseci); 
 • klijent sa položenom deviznom štednjom ili redovnim prilivom na tekući ili devizni račun - nerezident;
 • Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 70 godina na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta
 • Ukoliko je podnosilac zahteva za kredit preduzetnik (vlasnik radnje) potrebno je da radnja posluje minimum 24 meseca.

Komercijalna banka svojim klijentima odobrava različite vrste kredita:

Krediti za opremanje stana i pokriće pratećih troškova

Ova vrsta kredita namenjena je klijentima koji se budu odlučili za bilo koju vrstu stambenog kredita kod Banke i primenjuje se na novoodobrene stambene kredite.

Banka je omogućila korišćenje grejs perioda u trajanju do 12 meseci uz pripis kamate glavnom dugu. Korišćenje grejs perioda nije obavezno.

VRSTA KREDITA

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do RSD 1.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 77 meseci

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

18,50% na godišnjem nivou, fiksna-prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 9,50% na godišnjem nivou, promenljiva-nakon 36 meseci

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER:

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA BEZ DEVIZNE KLAUZULE

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

77 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou

18,50%, fiksna – prvih 36 meseci
6M BELIBOR + 9,50%, promenljiva – nakon 36 meseci

MESEČNI ANUITET

RSD 6.682,42 – prvih 36 meseci
 RSD 6.642,14 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 512.894,86

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

20,04%

 Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 19.05.2014.godine iznosi 8,61 %

Obračun je izvršen na dan 21.05.2014.god.

VRSTA KREDITA

 

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 84 meseca

GREJS PERIOD

Do 12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, fiksna

11,55%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta nakon isteka grejs perioda

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita

POSEBAN USLOV

Kredit se odobrava isključivo uz odobrenje stambenog kredita

PRIMER: 

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA OPREMANJE STANA I POKRIĆE PRATEĆIH TROŠKOVA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA
na godišnjem nivou, fiksna

11,55%

DEPOZIT (min 30%)

EUR 1.500,00

MESEČNI ANUITET

EUR 87,06

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 7.313,04

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

22,62%

 Obračun je izvršen na dan 21.05.2014.god.kontakt telefon  
Kontakt centar: 0700 800 900
kontakt email  
5.6.2014

info
 • Gotovinski krediti
 • Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbe?eni hipotekom
 • Potrošacki krediti
 • Stambeni krediti
 • Krediti za refinansiranje
 • Auto krediti
 • Krediti za poslovni prostor
 • Gotovinski krediti po osnovu pologa depozita
 • Krediti za legalizaciju
 • senka
  senka
  senka
  vaze od 27.06.2014.
  senka
  *** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
  Uslovi korišćenja
  osi.kombank.com | m.kombank.com

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
  Linkmedia
  vrh strane