|Crna Gora |BiH |Meni najbliža |Kombank mBank |posao |kontakt |mapa sajta |RSS |english


INFORMACIJE
senka
Komercijalna banka na LinkedIn-u Komercijalna banka na Google+-u Komercijalna banka na Facebook-u Komercijalna banka na Twitter-u Komercijalna banka na YouTube-u
english version  pošalji tekst  odštampaj tekst

Krediti za refinansiranje


Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.

Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima, uz mogućnost otplate kredita do 70-te godine života.

Pored standardne dokumentacije, potrebno je obezbediti potvrdu Banke o visini duga po kreditu, odnosno duga po kreditnoj kartici koja se refinansira.

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

BEZ DEVIZNE KLAUZULE

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 1.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do 99 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

na godišnjem nivou

18,50%, fiksna

– prvih 36 meseci otplate kredita

6M BELIBOR + 9,50%, promenljiva – nakon 36 meseci

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE nakon isteka 36 meseci

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE

2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima


Ostali građani uslove kredita mogu dobiti u najbližoj ekspozituri Komercijalne banke ili pozivom Kontakt centra Banke.

PRIMER:


VRSTA KREDITA

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

BEZ DEVIZNE KLAUZULE

IZNOS KREDITA

RSD 300.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA

na godišnjem nivou

18,5%, fiksna – prvih 36 meseci

6M BELIBOR + 9,50%, promenljiva – nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE

(2% od iznosa kredita)

RSD 6.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 7.699,86 – prvih 36 meseci

RSD 7.670,90 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 461.296,56

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

21,26%


Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 20.05.2014.godine iznosi 8,61%
Obračun je izvršen na dan 21.05.2014.god.

VRSTA KREDITA

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

 SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 800.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR –srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Do 99 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA

na godišnjem nivou, fiksna

11,95%

NAKNADA BANKE

2% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve blanko menice korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

DEVIZNI DEPOZIT

30% od iznosa kredita


Ostali građani uslove kredita mogu dobiti u najbližoj ekspozituri Komercijalne banke ili pozivom Kontakt centra Banke.

PRIMER:


VRSTA KREDITA

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

 SA DEVIZNOM KLAUZULOM

IZNOS KREDITA

EUR 3.000,00

ROK OTPLATE

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR –srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA

na godišnjem nivou, fiksna

11,95%

DEPOZIT (min 30%)

EUR 900,00

NAKNADA BANKE

(2% od iznosa kredita)

EUR 60,00

MESEČNI ANUITET

EUR 66,66

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dve menice korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 3.999,60

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

26,99%


Obračun je izvršen na dan 21.05.2014.god.kontakt telefon  
Kontakt centar: 0700 800 900
kontakt email  
11.6.2014

info
 • Gotovinski krediti
 • Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbe?eni hipotekom
 • Potrošacki krediti
 • Stambeni krediti
 • Krediti za refinansiranje
 • Auto krediti
 • Krediti za poslovni prostor
 • Gotovinski krediti po osnovu pologa depozita
 • senka
  senka
  senka
  vaze od 27.06.2014.
  senka
  *** Preuzimanje besplatnog Adobe Reader programa
  Uslovi korišćenja
  osi.kombank.com | m.kombank.com

  Copyright © 1998-2014 Komercijalna banka a.d. Beograd
  Linkmedia
  vrh strane