Subvencionisani poljoprivredni krediti

Komercijalna banka a.d. Beograd odobrava poljoprivredne kredite u dinarima bez valutne klauzule sa subvencionisanjem dela kamatne stope od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Krediti u dinarima sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

KREDITI U DINARIMA SA SUBVENCIJOM MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Namena

ü  Razvoj stočarstva

ü  Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva

ü  Investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu  mehanizaciju i opremu, izuzev  polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugradjenih košnica pčela, kada je dozvoljena nabavka polovnog vozila  pojedinačne vrednosti do 500.000,00 dinara.

Valuta

dinari bez valutne klauzule

Nominalna kamatna stopa

ü  4% fiksno za namene za razvoj stočarstva

ü  6% fiksno za ostale namene saglasno Pravilniku

Rok vraćanja kredita

do 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj

Grace period

Do 12 meseci za kredite sa rokom otplate od 36 meseci

Otplata kredita

U skladu sa namenom kredita i ciklusom proizvodnje:

- u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim anuitetima ili jednokratno vraćanje-za kredite sa rokom otplate do 12 meseci

                                     ili

- u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim ili godišnjim anuitetima za kredite sa rokom vraćanja preko 12 meseci

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

- maksimum odobrenog kredita po korisniku RSD 5.000.000,00

Naknada za obradu zahteva

1,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred

Obezbeđenje

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta