Upravni odbor
Dr Vladimir Krulj predsednik Upravnog odbora
Mirjana Ćojbašić član Upravnog odbora
Ljilja Jovanović predstavnik Republike Srbije
Philippe Delpal predstavnik EBRD
Andreas Klingen predstavnik EBRD
Khosrow Zamani predstavnik IFC
Mila Korugić Milošević nezavisni član
Olivera Matić Brbora nezavisni član
Mats Kjaer nezavisni član