Upravni odbor
Mila Korugić Milošević predsednik Upravnog odbora
dr Daniel Pantić predstavnik Republike Srbije
Marija Sokić predstavnik Republike Srbije
Javed Hamid predstavnik IFC
Katarina Šušić nezavisni član
Goran Knežević nezavisni član