Upravni odbor
Mila Korugić Milošević predsednik Upravnog odbora
Mirjana Ćojbašić predstavnik Republike Srbije
Marija Sokić predstavnik Republike Srbije
Philippe Delpal predstavnik EBRD
Andreas Klingen predstavnik EBRD
Khosrow Zamani predstavnik IFC
Olivera Matić Brbora nezavisni član
Javed Hamid nezavisni član