Uslovi prijema depozita 30.06.2014. i odobravanja pozajmica fizičkim licima od 01.03.2014.