Visa Internet kartica

Visa Internet kartica Komercijalne banke je debitna platna kartica koja omogućava brzu, laku i potpuno sigurnu kupovinu preko interneta. Ova kartica se može koristiti i na POS terminalima za plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu, ali se ne može koristiti na ATM uređajima. 

Visa Internet kartica ima sigurnosni kod i vezana je za poseban namenski račun Komercijalne banke, koji nije povezan sa ostalim računima klijenta. Na ovaj način kupovina preko interneta je potpuno bezbedna, a korisnik kartice ne mora biti klijent Banke. Limit potrošnje je određen visinom raspoloživih sredstava na ovom računu, a isti je moguće dopuniti na šalterima Komercijalne banke, drugih banaka i putem Web E- bank servisa

Za Visa Internet karticu potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  • pristupnicu za korišćenje Visa debitne kartice i
  • ličnu kartu potencijalnog korisnika


Korisnik kartice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt teksta Ugovora. 

Preporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>