E-bank

E-bank

Nekada vreme predstavlja više od novca!

Elektronsko bankarstvo namenjeno pravnim licima omogućava vam brže, jeftinije i sigurnije poslovanje – uz brojne pogodnosti:

  • Pristup sredstvima sa bankovnih računa i mogućnost obavljanja novčanih transakcija od strane klijenta sa Komercijalnom bankom a.d. Beograd, sa bilo koje lokacije, u zemlji ili u inostranstvu, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, bez odlaska u Banku i ograničenja radnim vremenom!
  • Značajnu uštedu vremena – vreme plaćanja iznosi samo 1-3 minuta;
  • Uštedu novca: usluga obavljena putem E-bank-a jeftinija je i do 40% nego usluga klasičnim metodama.

Paket sadrži:             

  • Koverat sa PIN-om
  • Smart karticu
  • Smart card reader

Ostvarite poslovno ubrzanje sa brzim e-transakcijama Komercijalne banke!

Za obavljanje elektronskog platnog prometa za pravna lica, Komercijalna banka vam nudi dve programska rešenja.