Mapa sajta

Stanovništvo Krediti Gotovinski - Refinansirajući krediti Krediti obezbeđeni hipotekom Krediti sa pologom depozita Dinarski i devizni gotovinski Krediti za refinansiranje Stambeni krediti Stambeni krediti za pripadnike snaga bezbednosti Osigurani kod NKOSK Neosigurani kod NKOSK Dinarski osigurani kod NKOSK Krediti za adaptaciju Online keš krediti Krediti za penzionere Auto krediti Studentski krediti Potrošački krediti Krediti za poslovni prostor Računi Tekući račun Aktiv račun Klasik račun Premijum račun Start račun Osnovni račun Dinarski račun Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Trajni nalog Platne kartice Saveti za čuvanje kartica Debitne MasterCard Standard/Gold Visa Visa PrePaid Visa prepaid gift KOMePAY - digitalna kartica DinaCard Start DinaCard klasik Kreditne Visa revolving DinaCard kreditna MasterCard Installment Plaćanje na rate bez kamate Odloženo plaćanje Visa gold MasterCard DinaCard DIS Visa platinum Sms dopuna kredita Sigurnost plaćanja na internetu Aktuelne pogodnosti Ostalo Stanovništvo - dokumentacija Štednja Dinarska štednja Devizna štednja Rentna štednja Cvrčak štednja Izdavanje sefova Stanovništvo - tarife Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom Devizni poslovi Transfer novca Western union RIA Money Transfer Menjački poslovi Devizne penzije Ino čekovi Bankoosiguranje Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće Putničko zdravstveno osiguranje Hartije od vrednosti Poslovi kastodi banke Investicioni fondovi Brokersko-dilerski poslovi Podizanje valute EUR na bankomatima Nove funkcionalnosti na bankomatima Referentne vrednosti Mikro biznis Oročeni depoziti Dinarski depoziti preduzetnika Devizni depoziti preduzetnika Računi Standard tekući račun Ekspert tekući račun Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Dozvoljeno prekoračenje računa (Overdraft krediti) Poslovne platne kartice Dinacard poslovna debitna kartica Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business Debit Contactless Visa Platinum Business debitna kartica Mikrokom krediti Investicioni krediti Krediti na bazi 100% depozita EXPRES krediti Krediti za obrtna sredstva Revolving krediti Referentne vrednosti Krediti COSME program Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća Krediti WB EDIF Krediti iz WB EDIF programa Poljoprivreda Kombank Agrar krediti Krediti na bazi 100% depozita Krediti za investicije Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva Referentne vrednosti IPARD podsticaji IPARD podsticaji - Investicioni krediti Platne kartice Debitne Dozvoljeno prekoračenje Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Privreda Platni promet Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Tarife naknada u platnom prometu Domaći platni promet Platni promet sa inostranstvom Terminski plan za prijem i izvršenje platnih transakcija Poslovne platne kartice Dinacard poslovna debitna kartica Visa business Contactless - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business Debit Contactless Visa Platinum Business debitna kartica Kreditiranje privrede Kratkoročni krediti Krediti za obrtna sredstva Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit Investicioni kredit Krediti iz kreditnih linija Krediti iz Fonda revolving kredita (EAR) Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije Kreditna linija Evropske investicione banke Kreditna podrška lokalnoj samoupravi Krediti COSME program Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća Krediti WB EDIF Krediti iz WB EDIF programa Hartije od vrednosti Poslovi depozitara Investicioni fondovi Brokersko-dilerski poslovi Kombank trader Trgovanje na berzi Trgovanje van berze Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - Komercijalna banka Korporativni agent emisije Pregled tržišnih informacija Ostalo Garancije i dokumentarni poslovi Depozitno poslovanje Privreda - tarife Pos terminali E-commerce Otkup potraživanja Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa E servisi Stanovništvo Elektronsko bankarstvo Mobilno bankarstvo SMS servis KOMeCENTAR - digitalna ekspozitura KOMeKEŠ - slanje novca KOM4PAY - novi način plaćanja preko interneta Udaljena pomoć Privreda i Mikro biznis Hal e bank Office iBank KOmBANK BIZ E-commerce SMS servis Udaljena pomoć Kontakt