mBank

mBank

Kombank mBank je servis Komercijalne banke koji omogućava da preko mobilnog uređaja na veoma brz, jednostavan i siguran način obavljate sve finansijske transakcije bilo gde i bilo kada. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, a sve što Vam je potrebno je da imate mobilni telefon (Android ili iOS operativni sistem) i internet konekciju.

Kombank mBank aplikacija poseduje sve neophodne osnovne funkcionalnosti:

 • Proveru stanja i prometa po tekućim i štednim računima, računima HOV kao i po platnim karticama
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija i mogućnost plaćanja sa valutom unapred kao i opoziv naloga
 • Interni prenos sredstava između dinarskih i deviznih računa, računa HOV kao i prenos sa i na platnu karticu
 • Menjačke poslove (kupovinu i prodaju deviza)
 • Uvid u kursnu listu, poruke i lokator ekspozitura i bankomata
 • Pregled izvoda po tekućim računima, kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu e-mail adresu
 • Mogućnost kreiranja novog naloga na osnovu naloga iz arhive, filter arhive naloga po računu platioca, datumu, kanalu (web, mBank), opisu, iznosu
 • Mogućnost kreiranja internih prenosa kao i mogućnost opoziva
 • Mogućnost kreiranja šablona za plaćanje
 • Uvid u izvode po platnim karticama, kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu email adresu
 • Zbirni prikaz oročene štednje
 • Prenosi izmedju svih tipova računa/kartica po kojima je korisnik ovlašćen/vlasnik
 • Prikaz liste nerealizovanih čekova
 • Uvid po kreditima klijenta sa svim pratećim detaljima (kamate, kašnjenja, iznos za likvidaciju, anuitetni plan, uplate)
 • Dopuna prepaid računa kod sva 3 domaća mobilna operatera
 • Pregled kursa na dan, po valuti, kursni kalkulator, kretanje kursa i tržišna kursna lista
 • Prijem poruka i razmena istih sa Bankom
 • Kontaktiranje banke putem email-a, društvenih mreža ili telefona
 • KOMeKEŠ - savremena usluga koja omogućava klijentima fizičkim licima brzo, jednostavno i bezbedno slanje novca preko mobilnog telefona, sa bilo kog mesta u zemlji i inostranstvu gde postoji internet konekcija, kao i podizanje poslatog novca 24/7, 365 dana u godini, na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji.

 

 

Korisnicima su pored osnovnih, omogućene i unapređene funkcionalnosti mBank servisa kao što su:

 • Administracija platnih kartica - upravljanje platnim karticama bez potrebe za dolaskom u ekspozituru Banke (izbor korišćenja same kartice (POS, ATM ili internet) , promena novog PIN-a za platnu karticu, blokada kartice)
 • Unapređeno korisničko iskustvo - uz novi, moderan dizajn aplikacije unapređeno je i kretanje kroz mBank aplikaciju uz pomoć prečica na ekranima (Swipe ekrana)
 • Podešavanja na mBank aplikaciji - podešavanja aplikacije na željeni način (promena profilne ili pozadinske slike, promena transparentnostni - blura pozadinske slike, aktivacija ili reaktivacija web-a)

 

 

Kombank mBank servis je jedno od najsavremenijih rešenja ove vrste na bankarskom tržištu. Od brojnih prednosti koje servis pruža korisnicima posebno treba izdvojiti:

 • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost (rešenje je dostupno 24x7 sa bilo kog mesta)
 • Radi na svim mrežama mobilnih operatera (potpuno je nezavisno od mobilnog operatera i mreže koju koristite, potrebna je samo internet konekcija)
 • Jednostavna aktivacija i upotreba, čime je omogućeno da ga lako koriste svi klijenti Banke bez obzira na starosno doba
 • Sigurnost
 • Brzina
 • Obavljanje transakcija bez provizije

               

Unapređene funkcionalnosti su dostupne svim korisnicima koji poseduju Android OS 5.0 ili viši i rezolucije ekrana 640x1136 ili veće. Za iOS operativni sistem, podržana verzija je 9.0 kao minimalna verzija za korišćenje unapređene mBank aplikacije.

Osnovne funkcionalnosti su dostupne na Android uredjajima 4.2 i više.