B2B

B2B

Rešenje B2B Channel predstavlja INTEGRALNO REŠENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA za platni promet u zemlji i sa inostranstvom.

Zahvaljujući okviru koncepta STP (Straight Through Processing), Hal E-Bank/B2B Channel vam omogućava da budete obavešteni o svakoj promeni na svom računu u trenutku kada tu promenu registruje Banka.

Ovim rešenjem se automatizuje razmena dokumentacije platnog prometa između pozadinske obrade pravnog lica i pozadinske obrade poslovne banke i, takođe, realizuje prenos dokumentacije platnog prometa između pravnog lica i banke na praktičniji i celovitiji način.

Hal E-Bank/B2B Channel vrši funkciju dodatne opreme bankarskog centra za elektronsko bankarstvo, sa dostupnim kanalom za neposredno (STP) povezivanje bančinog informacionog sistema sa informacionim sistemom korisnika.

Rešenje Hal E-Bank/B2B omogućava automatsku razmenu podataka sa bankom preko Hal E-Bank/B2B Channel prenosnog puta i potpisivanje platnih naloga. Tako se pojednostavljuje i ubrzava povezivanje sa bankom elektronskim putem.

Takođe možete instalirati Hal E-Bank/B2B kao gotov proizvod i povezati svoje aplikacije sa ovim rešenjem.

Zaštita i autentifikacija korisnika koji upotrebljava prenosni put Hal E-Bank/B2B Channel je izvedena pomoću pametne kartice, koja sadrži sertifikat Prenosni kanal Hal E-Bank/B2B Channel za platni promet u zemlji. On je prikazan na sledećoj shemi (shema za platni promet sa inostranstvom se razlikuje samo u vrsti podataka):

 

b2b

  

Komercijalna banka a.d. Beograd je prva banka u Srbiji koja je implementirala ovo rešenje (kraj decembra 2004. godine) i za kratko vreme su dogovorena i implementirana rešenja u više velikih firmi.

 

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika