Menadžment Banke

Izvršni direktori

 

Sanja Đeković

Izvršni direktor za finansije i računovodstvo

Petar Stefanović

Izvršni direktor za nove bankarske tehnologije

Dragoljub Đurić

Izvršni direktor za koordinaciju poslovne mreže i upravljanje gotovim novcem

Aleksandar Kulić

Izvršni direktor za upravljanje sredstvima i finansijske institucije

Jelena Ivanović

Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom

Kosta Sandić

Izvršni direktor za bezbednost Banke

Goran Milićević

Izvršni direktor za ljudske resurse i marketing

Rade Vojnović

Izvršni direktor za poslove sa privredom

Direktori sektora

 

Miodrag Kvrgić

Sektor za prevenciju i upravljanje rizičnim plasmanima

Snežana Ristović

Sektor kontrole usklađenosti poslovanja

Gordana Bradić

Sektor unutrašnje revizije

Mišo Topić

Sektor upravljanja sredstvima i bilansom banke

Mihajlo Kosanović

Sektor trgovanja i finansijskih institucija

Danka Vraneš

Sektor bankarskih operacija

Srđan Borozan

Sektor za bezbednost banke

Vladimir Marević

Sektor HOV i finansijskih tržišta

Dragana Romandić

Sektor kontrolinga i planiranja

Ivan Petrović

Sektor za IT planiranje i razvoj

Marija Savić

Sektor za IT operacije i podršku

Živojin Savić

Sektor platnog prometa

Marko Bradić

Sektor tehničko operativnih poslova

Dimitrije Radulović

Sektor ljudskih resursa

Igor Pivalica

Sektor platnih-kartica

Goran Mali

Sektor za rad sa malom i srednjom privredom - Vojvodina

Bojana Simović

Sektor za poslovnu analitiku privrede

Ljiljana Milošević

Sektor za koordinaciju poslovne mreže

Nataša Stefanović

Sektor za strateški razvoj

Ranko Kerić

Sektor za poslovnu analitiku stanovništva

Maja Andonov

Sektor za poslove sa mikro i agro klijentima

Vladimir Krneta

Sektor objedinjenih kanala prodaje

Aleksandar Jokić

Sektor za rad sa malom i srednjom privredom - centralna Srbija

Dušica Ćorić

Sektor pravnih poslova

Aleksandar Vojinović

Sektor za rad sa malom i srednjom privredom-Beograd

Tatjana Kuljak

Sektor analize kreditnog rizika

Svetlana Đorđević

Sektor organizacionih poslova

Vladimir Uzelac

Sektor za rad sa privredom/velikim klijentima

Miodrag Dilparić

Sektor novih bankarskih tehnologija i digitalnog bankarstva

Una Sikimić

Sektor upravljanja rizicima

Branka Letica

Sektor marketinga

Direktori poslovnih centara

Konstantin Ognjanović

Poslovni centar Beograd I

Milorad Mijakovac

Poslovni centar Beograd II

Milojko Tomonjić

Poslovni centar Užice

Zarije Koralija

Poslovni centar Novi Sad

Danijela Kostić-Todić

Poslovni centar Kragujevac

Jelena Trninić

Poslovni centar Niš

Direktori filijala

 

Goran Dželajlija

Kosovska Mitrovica