Menadžment Banke

Izvršni direktori

 

Sanja Đeković

Izvršni direktor za finansije i računovodstvo

Petar Stefanović

Izvršni direktor za nove bankarske tehnologije

Dragoljub Đurić

Izvršni direktor za koordinaciju poslovne mreže i upravljanje gotovim novcem

Aleksandar Kulić

Izvršni direktor za upravljanje sredstvima i finansijske institucije

Marko Prokić

Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom

Direktori sektora

 

Jelena Mirković

Korporativni Sekretar

Miodrag Kvrgić

Sektor za prevenciju i upravljanje rizičnim plasmanima

Miloš Tanjević

Sektor kontrole usklađenosti poslovanja

Gordana Bradić

Sektor unutrašnje revizije

Mišo Topić

Sektor upravljanja sredstvima i bilansom banke

Danka Vraneš

Sektor bankarskih operacija

Vladimir Marević

Sektor HOV i finansijskih tržišta

Marija Savić

Sektor za IT operacije i podršku

Živojin Savić

Sektor platnog prometa

Marko Bradić

Sektor tehničko operativnih poslova

Dimitrije Radulović

Sektor ljudskih resursa

Igor Pivalica

Sektor platnih-kartica

Goran Mali

Sektor za rad sa malom i srednjom privredom - Vojvodina

Bojana Simović

Sektor za poslovnu analitiku privrede

Ljiljana Milošević

Sektor za koordinaciju poslovne mreže

Maja Andonov

Sektor za poslove sa mikro i agro klijentima

Vladimir Krneta

Sektor objedinjenih kanala prodaje

Aleksandar Jokić

Sektor za rad sa malom i srednjom privredom - centralna Srbija

Dušica Ćorić

Sektor pravnih poslova

Svetlana Đorđević

Sektor organizacionih poslova

Danijel Stojanović

Sektor za rad sa privredom/velikim klijentima

Miodrag Dilparić

Sektor novih bankarskih tehnologija i digitalnog bankarstva

Branka Letica

Sektor marketinga

Marija Bogdanović

Sektor upravljanja rizicima

Igor Blažin

Sektor za IT planiranje i razvoj

Jelena Ivanović

Sektor za poslove sa stanovništvom

Ana Milić Sektor za rad sa malom i srednjom privredom - Beograd

Direktori poslovnih centara

Ranko Kerić

Poslovni centar Beograd I / Poslovni centar Beograd II

Milojko Tomonjić

Poslovni centar Užice

Zarije Koralija

Poslovni centar Novi Sad

Danijela Kostić-Todić

Poslovni centar Kragujevac

Ivan Kostić

Poslovni centar Niš

Direktori filijala

 

Goran Dželajlija

Kosovska Mitrovica