Upravni odbor

Marija Sokić predsednik Upravnog odbora, predstavnik Republike Srbije
dr Daniel Pantić predstavnik Republike Srbije
Dejan Hadžić predstavnik Republike Srbije
Aleksei Germanovich predstavnik EBRD
Anthony Myron predstavnik EBRD
Javed Hamid predstavnik IFC
Katarina Šušić nezavisni član
Goran Knežević nezavisni član
Prof. dr Zoran Jović nezavisni član