Upravni odbor

Archibald Kremser, predsednik Upravnog odbora

Blaž Brodnjak, član Upravnog odbora

Uršula Kovačič Košak, član Upravnog odbora

Igor Zalar, član Upravnog odbora

Marko Jerič, član Upravnog odbora

Vesna Vodopivec, član Upravnog odbora

Nenad Filipović, član Upravnog odbora - nezavisni

Dragan Đuričin, član Upravnog odbora - nezavisni

Veljko Kuštrov, član Upravnog odbora - nezavisni