Osnovni podaci o Banci

Komercijalna banka a.d. Beograd

11000 Beograd Svetog Save 14
telefon: +381 11/30 80 100
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 6419
Broj računa: 908-20501-70


Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Jevrejska 69
Centrala: +387 51 244 700
telefon: +387 51 244 701
fax: + 387 51 244 710 
SWIFT code KOBBBA22
e-mail: office@kombank-bl.com
www.kombank-bl.com


Komercijalna banka a.d. Podgorica


Cetinjska 11,  Poslovni centar The Capital Plaza, Kula PC1, VI sprat
Centrala: +382 20/426 300; +382 20/426 301
Fax: +382 20/426 399
SWIFT code KOBBMEP2
e-mail: office@kombank.me
www.kombank.me


Banka ima međunarodne sertifikate:

ISO 9001:2015 i Politika QMS (Politika sistema menadžmenta kvaliteta)

ISO/IEC 27001:2013 i Politika ISMS (Politika bezbednosti informacija)

ISO/IEC 20000:1-2011 i Politika SMS (Sistem upravljanja uslugama)