Akcijska ponuda kredita za obrtna sredstva
sa rokom otplate do 36 meseci

Akcijska ponuda kredita za finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava u poljoprivredi sa još povoljnijom kamatnom stopom.

  • Bez troškova naknade za obradu zahteva za kredit
  • Još povoljnija kamatna stopa
  • Rok otplate do 36 meseci
  • Krediti u dinarima i sa valutnom klauzulom u EUR
  • Fiksna kamatna stopa ceo period korišćenja
  • Bez troškova naknade za prevremenu otplatu kredita
  • Prilagođena otplata kredita u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim i godišnjim anuitetima
  • Minimalan iznos već od 300.000 RSD za dinarske kredite i 2.500 EUR za dinarske kredite indeksirane u valuti EUR

Iskoristite našu akcijsku ponudu za:

1
Finansiranje svih
obrtnih i trajnih obrtnih
sredstava u poljoprivredi
2
Finansiranje
tekuće
likvidnosti
3
Refinansiranje
kredita u drugim
bankama
4
Refinansiranje
sopstvenih
ulaganja

Akcijska ponuda važi za sve zahteve primljene zaključno sa 30.04.2022. godine.