Subvencionisani Agro krediti

Subvencionisani Agro krediti

Ovo je prava prilika da unapredite poslovanje vašeg poljoprivrednog gazdinstva.

Opredelite se za agro kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Dinarski kratkoročni i dugoročni krediti
 • Iznos kredita do 6 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica)
 • Iznos kredita do 18 miliona dinara za pravna lica iz segmenta poljoprivrede
 • Period otplate do najviše 60 meseci u zavisnosti od izabrane namene kredita
 • Prilagođeni modeli otplate kredita
 • Fleksibilna sredstva obezbeđenja
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

 

Namene subvencionisanih agro kredita:

 • Investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 • Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja
 • Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do 5 godina i premiju osiguranja prema Pravilniku
 • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 • Nabavka hrane za životinje

 

Informišite se o specijalnim pogodnostima za subvencionisane kredite koji važe za:

 • Lica koja imaju prebivalište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
 • Lica koja su navršila najviše 40 godina starosti u toku tekuće godine
 • Lice ženskog pola

 

Kontaktirajte vašeg agro savetnika ili pozovite 011 201 86 06

Vaše interesovanje možete uputiti i na mail adresu:

krediti.poljoprivreda@kombank.com