Pregled tržišnih informacija

Pregled tržišnih informacija
Arhiva dnevnih pregleda tržišnih informacija


NAPOMENA:

Dnevni pregled tržišnih informacija ("Pregled") pripremljen je u informativne svrhe. Informacije na kojima se Pregled zasniva dobijene su od izvora koji se smatraju pouzdanim, ali bez dodatnog samostalnog proveravanja se ne garantuje njihova tačnost niti potpunost i ne mogu biti zamena za finansijski savet, niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obaveza za Komercijalnu banku a.d. Beograd. Ukoliko izvori  čije su informacije prezentovane u Pregledu ne budu dostupni, koristiće se poslednje dostupne informacije sa istih. Komercijalna banka a.d. Beograd i/ili bilo koje sa njom povezano lice ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i/ili propuštenu dobit koja proizilazi iz ovog Pregleda. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodne pisane saglasnosti Komercijalne banke a.d. Beograd.

ODELJENJE ZA BROKERSKO-DILERSKE POSLOVE
SEKTOR  HOV I FINANSIJSKIH TRŽIŠTA
Makedonska 29, 11000 Beograd 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
Fax: 011 33 39 157 
e-mail: brokeri@kombank.com
swift: KOBBCSBG
ODELJENJE FRONT OFFICE
SEKTOR FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Makedonska 29, 11000 Beograd
Tel: 011 33 39 017, 011 33 39 019
Fax: 011 33 39 160
e-mail: frontoffice@kombank.com