Pos terminali

Pos terminali

Komercijalna banka se, pored izdavanja platnih kartica, bavi i poslovima prihvatanja platnih kartica, odnosno razvijanjem akceptantske mreže.

 

U zavisnosti od rezultata poslovanja klijenata i ispunjenosti utvrđenih kriterijuma, definiše se oblik vlasništva nad POS terminalom.

 

POS terminali podržavaju prihvatanje DinaCard, VISA i MasterCard/Maestro platnih kartica, svih domaćih  i stranih izdavalaca, čip i beskontaktnih kartica.

 

Komercijalna banka nudi i posebnu pogodnost prodaje robe i usluga na rate bez kamate za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke.