Kupovina i prodaja deviza

Kupovina i prodaja deviza

Kupovina  deviza iz potencijala Banke

 

Komercijalna banka nudi svojim klijentima kupovinu deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Klijent kontaktira banku putem telefona 011/333-9746, 021/6611-163, 034/337-121 i 018/519-241 ili dostavlja Banci Zahtev za kupovinu deviza na mail adresu prodajadeviza@kombank.com. Obračun sa instrukcijama za uplatu Banka dostavlja klijentu e-mailom odmah po dobijanju zahteva za kupovinu deviza.

Banka ima široku mrežu korespondenata širom sveta. U saradnji sa Deutsche bank, nudi mogućnost plaćanja u preko 120 različitih valuta, tako što omogućava iniciranje transfera u različitim valutama, sa EUR računa, bez obaveze da postoji račun otvoren u toj valuti; 

 

Prodaja deviza Banci

 

Komercijalna banka po nalogu klijenata izvršava otkupe deviza sa deviznih računa u najkraćem mogućem roku, odmah po dobijanju zahteva za otkup deviza. Zahtev za otkup deviza se dostavlja Banci u slobodnoj formi, na memorandumu klijenta u papirnom obliku, ili se šalje na mail adresu: otkup@kombank.com ili se šalje putem e-banke. Dinarska protivvrednost deviza prodatih Banci se prenosi na tekuće račune klijenata odmah po dobijanju zahteva.