Tarife naknada u platnom prometu

Tarife naknada u platnom prometu

Pregled Uslova koji se primenjuju u poslovima sa ino korespondentskim bankama

Članice Grupe Komercijalna banka, koju pored Komercijalne banke Beograd čine i Komercijalna banka Banja Luka i Komercijalna banka Budva su uvele beneficirane tarife za plaćanja usluga po nalozima klijenata u okviru članica svoje grupacije, dok su neke naknade i ukinute.