Dinacard poslovna debitna kartica

Dinacard poslovna debitna kartica

 DinaCard poslovna debitna kartica je nacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci. Izdaje se na Zahtev prilikom otvaranja tekućeg računa. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji, za podizanje gotovine u zemlji i obavljanje internet transakcija (rezervacije hotela, kupovina avio karata itd.)

Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica. Kartica funkcioniše po principu on-line stanja na tekućem računu Nosioca kartice. Zastupnik nosioca definiše mesečni limit po svakoj pojedinačnoj kartici izdatoj na Nosioca. Raspolaganje sredstvima po svakoj pojedinačnoj kartici, ograničeno je do iznosa utvrđenog mesečnog limita za potrošnju i dnevnog limita za podizanje gotovine, a do visine raspoloživih sredstava na dinarskom tekućem računu Nosioca. Navedeni limiti za potrošnju i podizanje gotovine su izraženi u dinarima.

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDEPreporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>