Krediti

Krediti

Komercijalna banka – sigurna kreditna podrška!

Svim fizičkim licima, Komercijalna banka a.d. odobrava više vrsta kratkoročnih i dugoročnih kredita, po izuzetno povoljnim uslovima. Niske kamatne stope, dugi rokovi otplate i pristupačne rate – čine nas vašim pouzdanim kreditnim partnerom u svakoj situaciji.

Korisnici kredita Komercijalne banke mogu biti:

  1. vlasnici tekućih računa kod Komercijalne banke
  2. fizička lica koja nisu deponenti Banke