Komercijalna banka – sigurna kreditna podrška!

Komercijalna banka u ponudi kreditnih proizvoda ima i gotovinske, nenamenske kredite i kredite za refinansiranje.

Kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.

Dinarski gotovinski krediti sa vremenskim rokom otplate do 71 meseca

Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.