Gotovinski krediti
i krediti za refinansiranje

Komercijalna banka – sigurna kreditna podrška!

Komercijalna banka u ponudi kreditnih proizvoda ima i gotovinske, nenamenske kredite i kredite za refinansiranje.

Kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.

Krediti sa deviznom klauzulom, dužim vremenskim sa rokom otplate, do 71 meseca, obezbeđeni hipotekom

Krediti sa dužim vremenskim sa rokom otplate, do 71 meseca, sa pologom dinarskog ili deviznog depozita

Dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom

Dinarski i devizni gotovinski krediti sa dužim vremenskim rokom otplate, do 71 meseca

Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod Komercijalne banke.