Siguran korak u vašu finansijsku budućnost!
 
Komercijalna banka pruža sve vrste usluga iz oblasti brokersko-dilerskih i kastodi poslova, na domaćem i stranim tržištima, kao i mogućnost ulaganja sredstava u investicione fondove.

Akcije Komercijalne banke

Komercijalna banka pruža sve vrste usluga iz oblasti brokersko-dilerskih i kastodi poslova, na domaćem i stranim tržištima, kao i mogućnost ulaganja sredstava u investicione fondove.

Komercijalna banka obavlja kastodi usluge za investicione i dobrovoljne penzijske fondove, kao i dodatne usluge za investitore. 

Investicioni fondovi predstavljaju instituciju prikupljanja i plasiranja novčanih sredstava u cilju povećanja njegove realne vrednosti.