VISA
KOMEPAY
digitalna kartica

KOMePAY kartica je Visa digitalna kartica instalirana na mobilnom uređaju (mobilni telefon ili tablet) koja omogućava obavljanje beskontaktnih transakcija, na POS terminalima i ATM uređajima, koji su opremljeni beskontaktnim čitačima.    

Beskontaktne transakcije su one transakcije koje se zaključuju bez fizičkog kontakta KOMePAY kartice i POS terminala/ATM uređaja.

Šta dobijam uz karticu?
  • Primi novac bilo gde u svetu
  • Primi novac neograničen broj puta
  • Uplate u svim ekspoziturama
  • Onlajn uplate 24/7
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • Besplatne SMS notifikacije
Više informacija

Prilikom plaćanja robe/usluga KOMePAY karticom, Korisnik startuje mBank aplikaciju, klikne na dugme Plati i prinosi zadnju stranu mobilnog uređaja na kojem je instalirana KOMePAY kartica do čitača za beskontaktna plaćanja, odnosno prinosi zadnju stranu mobilnog uređaja do čitača za beskontaktna plaćanja i unosi svoj PIN, zavisno od iznosa transakcije. Plaćanje je moguće izvršiti i bez startovanja mBank aplikacije, direktnim prinošenjem mobilnog uređaja beskontaktnom čitaču, ukoliko mobilni uređaj podržava ovaj način plaćanja (opcija Tap&Pay).

Iznos transakcije za koji nije neophodan unos PIN-a regulisan je pravilima VISA asocijacije i trenutno iznosi 4.000RSD za korišćenje kartice u zemlji, odnosno u protivvrednosti 40,00USD za korišćenje kartice u inostranstvu.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol: Komercijalna banka ad Beograd

 

Da bi klijent postao korisnik KOMePAY kartice potrebno je da ima:

  1. Otvoren dinarski račun u Banci;
  2. Poslednju verziju mBank aplikacije;
  3. Mobilni uređaj koji:

3.1.    funkcioniše na Android OS (verzija 5.0 i naprednija),
3.2.    poseduje NFC tehnologiju sa opcijom plaćanja. 

 

Postupak apliciranja i instaliranja KOMePAY kartice realizuje se u nekoliko koraka:

1. Klijent podnosi Zahtev za izdavanje KOMePAY kartice putem mBank aplikacije u okviru opcije Kartice – Zahtev za KOMePAY karticu.

2. Nakon odobrenja i aktivacije od strane Banke, klijent dobija kodove (ID kartice i Autorizacioni kod), potrebne za instaliranje KOMePAY kartice.

3. Kodovi se unose u okviru opcije KOMePAY na pocetnoj strani mBank aplikacije.

4. Ukoliko su kodovi ispravno uneti, kartica ce biti instalirana i spremna za korišcenje. 

Pre podnošenja zahteva za KOMePAY karticu neophodno je da Korisnik potvrdi da je upoznat sa Pravilima izdavanja i korišćenja KOMePAY kartice. 

Banka je trenutno u procesu unapređenja usluge korišćenja KOMePAY kartice, zbog čega u ovom momentu nije moguće podnošenje zahteva. Molimo sve zainteresovane kijente za strpljenje.

KOMePAY kartica nema troškove izdavanja, niti članarinu za korišćenje. Ostale naknade su regulisane Tarifom naknada koje se primenjuju u poslovanju sa platnim karticama.

 

Pravila izdavanja i korišćenja KOMePay kartice

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude