VISA
KOMEPAY
digitalna kartica

Banka je trenutno u procesu unapređenja usluge korišćenja KOMePAY kartice, zbog čega u ovom momentu nije moguće podnošenje zahteva. Molimo sve zainteresovane kijente za strpljenje.

KOMePAY kartica je Visa digitalna kartica instalirana na mobilnom uređaju (mobilni telefon ili tablet) koja omogućava obavljanje beskontaktnih transakcija, na POS terminalima i ATM uređajima, koji su opremljeni beskontaktnim čitačima.    

Beskontaktne transakcije su one transakcije koje se zaključuju bez fizičkog kontakta KOMePAY kartice i POS terminala/ATM uređaja.

Šta dobijam uz karticu?
  • Primi novac bilo gde u svetu
  • Primi novac neograničen broj puta
  • Uplate u svim ekspoziturama
  • Onlajn uplate 24/7
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • Besplatne SMS notifikacije
Više informacija

Prilikom plaćanja robe/usluga KOMePAY karticom, Korisnik startuje mBank aplikaciju, klikne na dugme Plati i prinosi zadnju stranu mobilnog uređaja na kojem je instalirana KOMePAY kartica do čitača za beskontaktna plaćanja, odnosno prinosi zadnju stranu mobilnog uređaja do čitača za beskontaktna plaćanja i unosi svoj PIN, zavisno od iznosa transakcije. Plaćanje je moguće izvršiti i bez startovanja mBank aplikacije, direktnim prinošenjem mobilnog uređaja beskontaktnom čitaču, ukoliko mobilni uređaj podržava ovaj način plaćanja (opcija Tap&Pay).

Iznos transakcije za koji nije neophodan unos PIN-a regulisan je pravilima VISA asocijacije i trenutno iznosi 4.000RSD za korišćenje kartice u zemlji, odnosno u protivvrednosti 40,00USD za korišćenje kartice u inostranstvu.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol: Komercijalna banka ad Beograd

 

Da bi klijent postao korisnik KOMePAY kartice potrebno je da ima:

  1. Otvoren dinarski račun u Banci;
  2. Poslednju verziju mBank aplikacije;
  3. Mobilni uređaj koji:

3.1.    funkcioniše na Android OS (verzija 5.0 i naprednija),
3.2.    poseduje NFC tehnologiju sa opcijom plaćanja. 

 

Postupak apliciranja i instaliranja KOMePAY kartice realizuje se u nekoliko koraka:

1. Klijent podnosi Zahtev za izdavanje KOMePAY kartice putem mBank aplikacije u okviru opcije Kartice – Zahtev za KOMePAY karticu.

2. Nakon odobrenja i aktivacije od strane Banke, klijent dobija kodove (ID kartice i Autorizacioni kod), potrebne za instaliranje KOMePAY kartice.

3. Kodovi se unose u okviru opcije KOMePAY na pocetnoj strani mBank aplikacije.

4. Ukoliko su kodovi ispravno uneti, kartica ce biti instalirana i spremna za korišcenje. 

Pre podnošenja zahteva za KOMePAY karticu neophodno je da Korisnik potvrdi da je upoznat sa Pravilima izdavanja i korišćenja KOMePAY kartice. 

 

KOMePAY kartica nema troškove izdavanja, niti članarinu za korišćenje. Ostale naknade su regulisane Tarifom naknada koje se primenjuju u poslovanju sa platnim karticama.

 

Pravila izdavanja i korišćenja KOMePay kartice

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude